Bezpieczeństwo życia i zdrowia człowieka

Planowany termin rozpoczęcia: 
02:cze:2022
Planowany termin zakończenia: 
03:cze:2022
Nazwa organizatora: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Aneta Łyżwa
Miejsce obrad: 
w trakcie ustalania
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa