8. Międzynarodowe Sympozjum Familiologiczne Dziecko w rodzinie. Poszukiwanie integralnej platformy dla badań familiologicznych

Planowany termin rozpoczęcia: 
12:cze:2024
Planowany termin zakończenia: 
12:cze:2024
Nazwa organizatora: 
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Nauk Biblijnych
Współorganizatorzy: 
Towarzystwo Teologów Dogmatyków
Jednostka: 
Wydział Teologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Katarzyna Parzych-Blakiewicz
Miejsce obrad: 
online - aplikacja Google Meet, kod dostępu: rrm-exyg-qhs
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa