50 Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich, pt. "Muzyka kobiet. Kobiety w muzyce."

Planowany termin rozpoczęcia: 
09:wrz:2021
Planowany termin zakończenia: 
11:wrz:2021
Nazwa organizatora: 
Związek Kompozytorów Polskich, Wydział Sztuki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
Związek Kompozytorów Polskich
Jednostka: 
Wydział Sztuki
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Joanna Schiller-Rydzewska
Miejsce obrad: 
on-line, jeśli warunki epidemiczne na to pozwolą konferencja odbędzie się stacjonarnie w budynku Starej Kotłowni
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych