50 MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH „KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”

Planowany termin rozpoczęcia: 
16:wrz:2021
Planowany termin zakończenia: 
17:wrz:2021
Nazwa organizatora: 
Studenckie Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Współorganizatorzy: 
Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych „Casus”, Wydział Prawa i Administracji
Jednostka: 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
prof. dr hab. Andrzej Rychlik
Miejsce obrad: 
Aula im. prof. Gotowca oraz sale wydziałów prowadzących panele tematyczne lub w trybie on line, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej.
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych