49 MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH „KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA

Planowany termin rozpoczęcia: 
23:kwi:2020
Planowany termin zakończenia: 
24:kwi:2020
Nazwa organizatora: 
Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii Zwierząt, Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt, Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Współorganizatorzy: 
Studenckie Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Jednostka: 
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska prof. UWM
Miejsce obrad: 
Aula im. prof. Gotowca oraz sale wydziałów prowadzących panele tematyczne
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych