48 MSKN "MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH. KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”

Planowany termin rozpoczęcia: 
11:kwi:2019
Planowany termin zakończenia: 
12:kwi:2019
Nazwa organizatora: 
Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego "PROSPERO", Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu
Współorganizatorzy: 
Koło Naukowe Biochemii i Biotechnologii Zwierząt, Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt, Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Jednostka: 
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Wojciech Truszkowski
Miejsce obrad: 
UWM, Aula im. prof. Kotera oraz sale wydziałów prowadzących panele tematyczne
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych