2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Nowy porządek międzynarodowy: in statu nascendi".

Planowany termin rozpoczęcia: 
11:cze:2024
Planowany termin zakończenia: 
12:cze:2024
Nazwa organizatora: 
Instytut Nauk Politycznych
Współorganizatorzy: 
Departament Stosunków Międzynarodowych Federal Urdu University of Arts, Science and Technology in Karachi
Jednostka: 
Wydział Nauk Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr Magdalena Kumelska-Koniecko
Miejsce obrad: 
Wydział Nauk Społecznych UWM, ul. B. Dybowskiego 13
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa