15 Międzynarodowe sympozjum Gryczane "Z gryką po zdrowie"

Planowany termin rozpoczęcia: 
26:cze:2022
Planowany termin zakończenia: 
03:lip:2022
Nazwa organizatora: 
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców
Współorganizatorzy: 
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Jednostka: 
Wydział Rolnictwa Leśnictwa
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Jacek Kwiatkowski
Miejsce obrad: 
IUNG-PIB w Puławach
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa